Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Klepalová Dana Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
89270/ENV/07, 96093/ENV/12, MZP/2017/710/125, MZP/2022/710/2463
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
17681/3043/OIP/03
Platnost do: 01.11.2027
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Růžičkova 32, Radonice
Bydliště - město: Jenštejn
Bydliště - PSČ: 250 73
Bydliště - telefon: 606 924 638
Email: d.klepalova@seznam.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: