Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6055
Název záměru: Korado a.s., Česká Třebová - přemístění výroby OTT, doplnění kapacity ODT
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíČeská TřebováČeská Třebová
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 09.11.2007 11:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Korado a.s., Bří Hubálků 869, 560 13 Česká Třebová
IČ oznamovatele: 25255843
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Klepalová Dana Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV6055_oznameni.pdf (2737 kB) - 01.06.2007 09:45:10
Informace o oznámení: OV6055_infOznam.pdf (178 kB) - 01.06.2007 09:45:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6055_zjistovaci.pdf (198 kB) - 29.06.2007 09:54:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6055_posudek.pdf (2068 kB) - 12.09.2007 07:10:28
Informace o posudku: OV6055_infPosudek.pdf (177 kB) - 12.09.2007 07:10:34
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV6055_zaveryStan.pdf (241 kB) - 09.11.2007 11:06:56
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýÚstí nad OrlicíMěstský úřad Česká Třebová
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: