Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP004
Název záměru: Výroba sanačních materiálů, DIAMO s.p., o.z. TÚU, Stráž pod Ralskem
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaNoviny pod RalskemNoviny pod Ralskem
Liberecký krajČeská LípaStráž pod RalskemStráž pod Ralskem
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 18.09.2003 08:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DIAMO, státní podnik, Odštěpný závod Těžba a úprava uranu
IČ oznamovatele: 00002739
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Přáda David Ing.arch.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP004_oznameni.doc (1016 kB) - 23.04.2002 14:18:18
Informace o oznámení: MZP004_infOznam.doc (48 kB) - 23.04.2002 14:18:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP004_zjistovaci.doc (3046 kB) - 03.07.2002 16:09:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Přáda David Ing.arch.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP004_dokumentace.doc (1236 kB) - 19.02.2003 08:57:22
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP004_infDokumentace.doc (38 kB) - 19.02.2003 08:58:19
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP004_posudek.doc (356 kB) - 25.06.2003 07:14:54
Informace o posudku: MZP004_infPosudek.doc (38 kB) - 25.06.2003 07:14:54
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP004_inf1VP.doc (38 kB) - 25.06.2003 07:19:30
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP004_zapis1VP.tif (2837 kB) - 18.09.2003 07:38:20
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP004_zaveryStan.tif (4729 kB) - 18.09.2003 07:41:45
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: