Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK836
Název záměru: Hněvotín – Wanzl, spol. s r.o. – linka pro závěsové zinkování
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/22
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucHněvotínHněvotín
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.07.2019 12:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel:
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Jurnečková Romana Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
27.03.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 26.04.2019
Text dokumentace: OLK836_dokumentace.zip (23162 kB) - 22.10.2018 09:19:05
Text přepracované/doplněné dokumentace: OLK836_prepracovana.7z (22305 kB) - 27.03.2019 08:25:43
Informace o dokumentaci: OLK836_infDokumentace.pdf (471 kB) - 27.03.2019 08:30:30
Vrácení dokumentace: OLK836_vraceni.pdf (384 kB) - 06.02.2019 10:41:43
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK836_posudek.pdf (833 kB) - 11.07.2019 12:22:24
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
11.07.2019
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OLK836_zaveryStan.pdf (444 kB) - 11.07.2019 12:24:26
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: