Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Jurnečková Romana Mgr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
40056/ENV/07, 42163/ENV/12, 18426/ENV/17, MZP/2022/710/2462
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
473/OIP/03
Platnost do: 01.11.2027
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: GEOTEST, a.s.
Zaměstnavatel - ulice: Šmahova 1244/112
Zaměstnavatel - mesto: Brno
Zaměstnavatel - PSČ: 627 00
Zaměstnavatel - telefon: 602 491 959
Bydliště - ulice: Merhautova 986/111
Bydliště - město: Brno
Bydliště - PSČ: 613 00
Bydliště - telefon:
Email: jurneckova@geotest.cz
Poznámka: odpady, sanace, geologie
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: