Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK948
Název záměru: Terénní úpravy - rekultivace těžební jámy bývalé cihelny - DP Olomouc - Nová Ulice
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní: Ne
Důvody ukončení záměru: OLK948_duvodyUkonceni.7z (878 kB) - 19.09.2023 07:02:06
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucOlomoucNová Ulice
Olomoucký krajOlomoucOlomoucSlavonín
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.09.2023 07:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Brickyard a.s., Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc Nová Ulice
IČ oznamovatele: 28950018
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.07.2023
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Jurnečková Romana Mgr.
Text oznámení záměru: OLK948_oznameni.pdf (24495 kB) - 17.07.2023 09:28:28
Informace o oznámení: OLK948_infOznam.docx (25 kB) - 17.07.2023 09:28:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: