Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP233
Název záměru: Výroba EDN, Lučební závody Draslovka a.s. Kolín
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/7.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínKolínKolín
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 26.03.2009 12:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Lučební závody Draslovka, a.s. Kolín
IČ oznamovatele: 46357351
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vohralíková Jana Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
13.08.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP233_dokumentace.zip (12256 kB) - 07.08.2008 07:36:59
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP233_infDokumentace.PDF (73 kB) - 07.08.2008 07:36:59
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
19.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP233_posudek.zip (5898 kB) - 14.01.2009 09:24:10
Informace o posudku: MZP233_infPosudek.PDF (75 kB) - 14.01.2009 09:24:10
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
31.03.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP233_zaveryStan.PDF (725 kB) - 26.03.2009 12:46:14
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: