Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP297
Název záměru: Rozšíření dobývacího prostoru Velký Luh I a pokračování hornické činnosti v rozšířeném dobývacím prostoru
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebVelký LuhVelký Luh
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 06.09.2017 14:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LB MINERALS, s.r.o. , Horní Bříza 431, 330 12 Horní Bříza
IČ oznamovatele: 27994929
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing. ml.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP297_oznameni.zip (18837 kB) - 11.03.2010 11:32:16
Informace o oznámení: MZP297_infOznam.pdf (62 kB) - 11.03.2010 11:32:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP297_zjistovaci.zip (3090 kB) - 04.05.2010 10:59:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
30.08.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP297_posudek.zip (36536 kB) - 25.08.2011 14:03:08
Informace o posudku: MZP297_infPosudek.pdf (43 kB) - 25.08.2011 14:03:08
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
23.11.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP297_zaveryStan.zip (439 kB) - 06.09.2017 14:20:39
Prodloužení stanoviska: MZP297_prodlouzeniStan.pdf (254 kB) - 23.08.2017 16:12:46
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: