Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4034
Název záměru: Stanovení DP Lukavec (pův. DP Keblice) a I. etapa těžby výhradního ložiska štěrkopísku Bohušovice nad Ohří
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceBohušovice nad OhříBohušovice nad Ohří
Ústecký krajLitoměřiceKebliceKeblice
Ústecký krajLitoměřiceLovosiceProsmyky
Ústecký krajLitoměřiceLukavecLukavec u Lovosic
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 19.11.2019 10:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: František Jampílek, Na Pruhu 335, 250 89 Lázně Toušeň
IČ oznamovatele: 49495950
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Soukup Josef doc., Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV4034_oznameni.pdf (3084 kB) - 19.07.2005 14:37:34
Informace o oznámení: OV4034_infOznam.doc (38 kB) - 19.07.2005 14:37:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV4034_zjistovaci.doc (35 kB) - 03.10.2005 12:28:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Soukup Josef doc., Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.06.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV4034_dokumentace.pdf (3570 kB) - 06.06.2007 07:18:06
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV4034_infDokumentace.doc (40 kB) - 06.06.2007 07:18:08
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
27.02.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4034_posudek.pdf (893 kB) - 21.02.2008 13:06:33
Informace o posudku: OV4034_infPosudek.doc (41 kB) - 21.02.2008 13:06:34
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
26.03.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV4034_inf1VP.doc (34 kB) - 18.03.2008 14:00:39
Zápis z 1. veřejného projednání: OV4034_zapis1VP.doc (55 kB) - 25.06.2008 09:57:25
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
13.08.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4034_zaveryStan.zip (100 kB) - 06.08.2010 13:31:29
Prodloužení stanoviska: OV4034_prodlouzeniStan.pdf (155 kB) - 19.11.2019 10:54:44
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Platnost stanoviska byla prodloužena vyjádřením MŽP, OPVŽP ze dne 20.7.2010, č.j.: 54556/ENV/10 o 5 let, tzn. do 24.7.2015.