Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK788
Název záměru: Těžba písků na odkališti Cínovec
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: ULK788_duvodyUkonceni.pdf (396 kB) - 30.10.2013 10:53:07
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceDubíCínovec
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Oznamovatel: Cínovecká deponie a.s., Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1.
IČO oznamovatele: 27892051
Datum a čas posledních úprav: 30.10.2013 10:53
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.05.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 30.05.2012
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bejček Vladimír Prof., RNDr., CSc.
Dotčené ptačí oblasti: Východní Krušné hory
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ULK788_oznameni.zip (71190 kB) - 03.05.2012 08:23:50
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: ULK788_vyhodnoceniNaturaOznameni.doc (43244 kB) - 03.05.2012 12:03:03
Informace o oznámení: ULK788_infOznam.doc (43 kB) - 18.05.2012 08:16:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.07.2012
Závěry zjišťovacího řízení: ULK788_zjistovaci.doc (140 kB) - 29.06.2012 13:11:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK788_infZjistovaci.doc (39 kB) - 02.07.2012 11:38:46
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: