Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK537
Název záměru: VTE Domašín
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovDomašínNová Víska u Domašína
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Oznamovatel: WINDWIN CZ spol. s.r.o., Revoluční 36/2, 430 02 Chomutov
IČO oznamovatele: 25451049
Datum a čas posledních úprav: 04.09.2012 09:39
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.02.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Novodomské rašeliniště - Kovářská
Dotčené EVL: Na loučkách
Text oznámení záměru: ULK537_oznameni.zip (1600 kB) - 25.02.2009 08:36:21
Informace o oznámení: ULK537_infOznam.pdf (42 kB) - 27.02.2009 06:38:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.04.2009
Závěry zjišťovacího řízení: ULK537_zjistovaci.pdf (761 kB) - 10.04.2009 11:03:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bejček Vladimír Prof., RNDr., CSc.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
19.09.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK537_dokumentace.zip (52393 kB) - 15.09.2011 10:09:49
Text přepracované/doplněné dokumentace: ULK537_prepracovana.zip (51815 kB) - 02.07.2012 11:11:27
Informace o dokumentaci: ULK537_infDokumentace.doc (39 kB) - 25.10.2011 09:33:14
Text vyhodnocení na Naturu 2000: ULK537_vyhodnoceniNaturaDokumentace.doc (25863 kB) - 15.09.2011 10:12:13
Vrácení dokumentace: ULK537_vraceni.doc (68 kB) - 25.10.2011 09:32:21
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Götthans Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Losík Jan Mgr., Ph.D
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
04.07.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 03.08.2012
Text posudku: ULK537_posudek.zip (11056 kB) - 02.07.2012 12:23:05
Informace o posudku: ULK537_infPosudek.doc (42 kB) - 02.07.2012 11:36:59
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: ULK537_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (102 kB) - 02.07.2012 12:26:44
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
20.07.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK537_inf1VP.doc (39 kB) - 20.07.2012 08:42:19
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK537_zapis1VP.doc (96 kB) - 15.08.2012 14:20:59
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
04.09.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ULK537_zaveryStan.doc (212 kB) - 03.09.2012 08:19:51
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýChomutovMěstský úřad Kadaň
ÚsteckýChomutovMěstský úřad Klášterec nad Ohří
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: