Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK490
Název záměru: Bioplynová stanice Ahníkov
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovMálkovAhníkov
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.08.2009 15:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: WEKUS s.r.o., Lipská 4705, 430 03 Chomutov
IČ oznamovatele: 25013831
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru: ULK490_oznameni.pdf (2108 kB) - 08.09.2008 09:30:41
Informace o oznámení: ULK490_infOznam.doc (31 kB) - 12.09.2008 10:07:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.11.2008
Závěry zjišťovacího řízení: ULK490_zjistovaci.pdf (394 kB) - 20.11.2008 07:43:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
02.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK490_dokumentace.pdf (5246 kB) - 27.02.2009 13:10:43
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK490_infDokumentace.doc (30 kB) - 10.04.2009 07:19:47
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
29.05.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK490_posudek.pdf (4486 kB) - 27.05.2009 12:51:03
Informace o posudku: ULK490_infPosudek.doc (28 kB) - 27.05.2009 12:51:03
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
11.08.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK490_zaveryStan.pdf (567 kB) - 10.08.2009 14:29:13
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: