Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK555
Název záměru: 6 VTE Velký Hlavákov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: KVK555_duvodyUkonceni.pdf (144 kB) - 19.08.2022 14:45:07
Zařazení: II/7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryValečVelký Hlavákov
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Oznamovatel: WINDENERGIE, s. r. o.
IČO oznamovatele: 26340381
Datum a čas posledních úprav: 19.08.2022 14:45
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.10.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 05.11.2020
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: KVK555_oznameni.pdf (17516 kB) - 02.10.2020 14:38:46
Informace o oznámení: KVK555_infOznam.pdf (138 kB) - 02.10.2020 14:38:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.11.2020
Závěry zjišťovacího řízení: KVK555_zjistovaci.pdf (183 kB) - 23.11.2020 15:40:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK555_infZjistovaci.zip (1079 kB) - 23.11.2020 15:40:17
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bejček Vladimír Prof., RNDr., CSc.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
28.03.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 27.04.2022
Text dokumentace: KVK555_dokumentace.zip (39208 kB) - 28.03.2022 14:30:53
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: KVK555_infDokumentace.pdf (146 kB) - 28.03.2022 14:30:53
Text vyhodnocení na Naturu 2000: KVK555_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (4385 kB) - 28.03.2022 14:30:53
Vrácení dokumentace: KVK555_vraceni.pdf (177 kB) - 12.07.2022 14:54:36
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: