Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK536
Název záměru: Areál ČSPHM 1 a ČSPHM 2, Křimov
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovKřimovKřimov
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.05.2009 10:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SILMET Příbram a.s.,ČS. armády 29, 261 01 Příbram
IČ oznamovatele: 26210428
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.02.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru: ULK536_oznameni.pdf (1980 kB) - 05.03.2009 08:05:20
Informace o oznámení: ULK536_infOznam.doc (35 kB) - 05.03.2009 08:04:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.05.2009
Závěry zjišťovacího řízení: ULK536_zjistovaci.doc (165 kB) - 12.05.2009 09:09:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: