Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK455
Název záměru: Areál výkupu a zpracování kovových odpadů Šrot Wetzel s.r.o.
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceLovosiceProsmyky
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.05.2009 10:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Šrot Wetzel s.r.o.
IČ oznamovatele: 27312372
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru: ULK455_oznameni.doc (4219 kB) - 30.05.2008 11:24:36
Informace o oznámení: ULK455_infOznam.doc (33 kB) - 25.06.2008 12:56:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.07.2008
Závěry zjišťovacího řízení: ULK455_zjistovaci.doc (97 kB) - 17.07.2008 11:58:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýLitoměřiceMěstský úřad Lovosice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK455_dokumentace.zip (10513 kB) - 30.10.2008 15:37:09
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK455_infDokumentace.doc (32 kB) - 03.11.2008 14:45:54
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Martinovský Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
12.02.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK455_posudek.doc (2749 kB) - 16.02.2009 15:39:00
Informace o posudku: ULK455_infPosudek.doc (31 kB) - 16.02.2009 15:41:10
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
09.03.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK455_inf1VP.doc (30 kB) - 09.03.2009 08:07:46
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK455_zapis1VP.doc (103 kB) - 01.04.2009 13:44:04
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
05.05.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ULK455_zaveryStan.doc (316 kB) - 04.05.2009 09:17:02
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: