Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP171
Název záměru: Likvidace uranové činnosti na CHÚ Mydlovary
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Zařazení: I/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceDívčiceDívčice
Jihočeský krajČeské BudějoviceMydlovaryMydlovary u Dívčic
Jihočeský krajČeské BudějoviceNákříNákří
Jihočeský krajČeské BudějoviceOlešníkOlešník
Jihočeský krajČeské BudějoviceZahájíZahájí u Hluboké nad Vltavou
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 23.01.2020 14:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DIAMO, státní podnik, o.z. Správa uranových ložisek Příbram
IČ oznamovatele: 00002739
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP171_oznameni.zip (9921 kB) - 28.06.2007 15:32:44
Informace o oznámení: MZP171_infOznam.PDF (163 kB) - 28.06.2007 15:47:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP171_zjistovaci.zip (1747 kB) - 15.08.2007 15:31:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceMagistrát města České Budějovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Motl Luboš Mgr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP171_posudek.pdf (2639 kB) - 12.12.2007 10:16:05
Informace o posudku: MZP171_infPosudek.pdf (174 kB) - 12.12.2007 10:16:05
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP171_inf1VP.PDF (98 kB) - 11.01.2008 11:46:12
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP171_zapis1VP.pdf (362 kB) - 07.03.2008 15:54:48
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP171_zaveryStan.zip (736 kB) - 21.03.2016 11:28:44
Prodloužení stanoviska: MZP171_prodlouzeniStan.pdf (253 kB) - 23.01.2020 14:01:16
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: