Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK709
Název záměru: Čerpací stanice pro vlastní potřebu ZD Polesí - Ročov na pozemku pč. 86/191
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyRočovHorní Ročov
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.04.2011 13:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Polesí ROČOV, Horní Ročov č. 1, 439 67 Ročov
IČ oznamovatele: 00121550
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.03.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru: ULK709_oznameni.pdf (3479 kB) - 02.03.2011 07:47:19
Informace o oznámení: ULK709_infOznam.doc (39 kB) - 03.03.2011 13:35:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.04.2011
Závěry zjišťovacího řízení: ULK709_zjistovaci.pdf (1499 kB) - 06.04.2011 12:29:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK709_infZjistovaci.doc (39 kB) - 07.04.2011 13:36:06
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: