Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK749
Název záměru: Nové umístění VTE č.1 záměru ULK 663 (Rozšíření stávající farmy Kryštofovy Hamry o 4 VTE)
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovKryštofovy HamryDolina
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.12.2011 16:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ecoenerg Windkraft GmbH & Co.KG, organizační složka se sídlem v Domažlicích
IČ oznamovatele: 27634531
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.10.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru: ULK749_oznameni.pdf (4657 kB) - 30.09.2011 11:07:09
Informace o oznámení: ULK749_infOznam.doc (40 kB) - 30.09.2011 11:09:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.11.2011
Závěry zjišťovacího řízení: ULK749_zjistovaci.doc (89 kB) - 02.12.2011 16:36:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: