Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP113
Název záměru: Úpravna zeminy Ostrava
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaMariánské Hory
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 03.08.2011 16:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TVF Česká republika s.r.o., Dušní 8/11, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 26749165
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Lapčík Vladimír, prof., Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP113_oznameni.zip (40713 kB) - 19.01.2006 15:26:13
Informace o oznámení: MZP113_infOznam.doc (191 kB) - 19.01.2006 16:38:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP113_zjistovaci.pdf (426 kB) - 02.03.2006 15:59:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Lapčík Vladimír, prof., Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
05.10.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP113_dokumentace.zip (5214 kB) - 22.10.2007 12:31:30
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP113_infDokumentace.pdf (137 kB) - 22.10.2007 12:31:30
Vrácení dokumentace: MZP113_vraceni.doc (49 kB) - 01.10.2007 12:44:59
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Motl Luboš Mgr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.04.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP113_posudek.pdf (2156 kB) - 10.04.2008 07:41:41
Informace o posudku: MZP113_infPosudek.pdf (130 kB) - 09.04.2008 16:44:11
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
29.04.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP113_inf1VP.pdf (131 kB) - 23.04.2008 15:55:53
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP113_zapis1VP.pdf (143 kB) - 03.08.2011 15:20:14
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
15.08.2011
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP113_zaveryStan.pdf (242 kB) - 03.08.2011 15:20:37
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: