Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK737
Název záměru: Zařízení k výkupu a úpravě kovového odpadu
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostHorní JiřetínHorní Jiřetín
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.08.2011 07:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CANNONEER group s.r.o.
IČ oznamovatele: 27959147
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru: ULK737_oznameni.zip (46521 kB) - 13.07.2011 09:08:58
Informace o oznámení: ULK737_infOznam.doc (40 kB) - 18.07.2011 13:26:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.08.2011
Závěry zjišťovacího řízení: ULK737_zjistovaci.pdf (1125 kB) - 12.08.2011 06:36:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: