Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK352
Název záměru: VTE Horní Blatná
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryHorní BlatnáHorní Blatná
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.06.2010 14:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Horní Blatná, nám. Sv. Vavřince 1, 362 37 Horní Blatná
IČ oznamovatele: 00480002
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru: KVK352_oznameni.zip (16589 kB) - 30.07.2008 08:38:51
Informace o oznámení: KVK352_infOznam.doc (49 kB) - 30.07.2008 08:36:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.09.2008
Závěry zjišťovacího řízení: KVK352_zjistovaci.doc (69 kB) - 03.09.2008 12:59:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
02.12.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: KVK352_dokumentace.zip (22023 kB) - 02.12.2009 11:51:36
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: KVK352_infDokumentace.doc (48 kB) - 02.12.2009 11:53:42
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Houdek Karel Mgr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
14.04.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: KVK352_posudek.zip (5002 kB) - 15.04.2010 06:50:08
Informace o posudku: KVK352_infPosudek.doc (51 kB) - 15.04.2010 06:50:08
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
30.04.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
KVK352_inf1VP.doc (49 kB) - 30.04.2010 11:09:59
Zápis z 1. veřejného projednání: KVK352_zapis1VP.zip (3370 kB) - 21.05.2010 11:25:08
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
10.06.2010
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: KVK352_zaveryStan.doc (93 kB) - 10.06.2010 13:54:21
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: