Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK563
Název záměru: VTE Hora Sv. Šebestiána
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: ULK563_duvodyUkonceni.pdf (65 kB) - 16.01.2018 09:11:57
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovHora Svatého ŠebestiánaHora Svatého Šebestiána
Ústecký krajChomutovHora Svatého ŠebestiánaNová Ves u Křimova
Poznámka: Záměr byl po zjišťovacím řízení sloučen se záměrem ULK564 "VTE Křimov" a dále řešen společně pod kódovým označením ULK658.
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.01.2018 09:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: APB - Plzeň a.s., Barvínkova 582/8, 326 00 Plzeň
IČ oznamovatele: 27066410
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.07.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Novodomské rašeliniště - Kovářská
Dotčené EVL: Novodomské a polské rašeliniště
Text oznámení záměru: ULK563_oznameni.pdf (1714 kB) - 28.07.2009 14:42:20
Informace o oznámení: ULK563_infOznam.doc (38 kB) - 29.07.2009 08:20:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.10.2009
Závěry zjišťovacího řízení: ULK563_zjistovaci.doc (88 kB) - 16.02.2010 10:19:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Záměr byl po zjišťovacím řízení sloučen se záměrem ULK564 "VTE Křimov" a dále řešen společně pod kódovým označením ULK658.