Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK915
Název záměru: Rozšíření DP Dolany u Pardubic - pokračování v těžbě štěrkopísků na výhradním ložisku, II. etapa
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceDolanyDolany u Pardubic
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.03.2022 10:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel:
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 18.01.2022
Text dokumentace: PAK915_dokumentace.zip (50459 kB) - 10.08.2021 13:46:49
Text přepracované/doplněné dokumentace: PAK915_prepracovana.zip (53628 kB) - 17.12.2021 10:02:12
Informace o dokumentaci: PAK915_infDokumentace.pdf (244 kB) - 17.12.2021 10:02:12
Vrácení dokumentace: PAK915_vraceni.zip (1165 kB) - 15.09.2021 08:01:22
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.03.2022
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK915_posudek.pdf (2361 kB) - 17.03.2022 10:41:20
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
18.03.2022
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK915_zaveryStan.pdf (389 kB) - 17.03.2022 10:42:55
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: