Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK811
Název záměru: Pokračování těžby oxyhumolitu v dobývacím prostoru (dále jen DP) DP 3 00 98, Duchcov I.
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceDuchcovDuchcov
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.11.2013 15:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Humatex, a.s., ul.Důlní čp.199, 418 01 Bílina
IČ oznamovatele: 25458442
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.10.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: ULK811_oznameni.zip (16459 kB) - 26.10.2012 13:54:58
Informace o oznámení: ULK811_infOznam.doc (40 kB) - 29.10.2012 11:29:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.12.2012
Závěry zjišťovacího řízení: ULK811_zjistovaci.doc (90 kB) - 11.12.2012 17:08:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK811_infZjistovaci.doc (39 kB) - 12.12.2012 15:24:07
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.06.2013
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK811_dokumentace.zip (50879 kB) - 17.06.2013 14:01:19
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK811_infDokumentace.doc (44 kB) - 26.06.2013 08:48:47
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
20.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK811_posudek.pdf (1606 kB) - 18.09.2013 15:29:54
Informace o posudku: ULK811_infPosudek.doc (43 kB) - 20.09.2013 11:12:22
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
07.11.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK811_zaveryStan.doc (168 kB) - 07.11.2013 15:05:39
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: