Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4116
Název záměru: Centrum pro komplexní nakládání s odpady Tušimice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovKadaňTušimice
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 25.02.2021 15:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Skládka Tušimice a.s., Úprkova 3120, 415 01 Teplice
IČ oznamovatele: 25005553
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
31.10.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 02.12.2013
Text dokumentace: OV4116_dokumentace.pdf (3314 kB) - 06.11.2013 10:03:00
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV4116_infDokumentace.doc (44 kB) - 06.11.2013 10:03:00
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
26.02.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 31.03.2014
Text posudku: OV4116_posudek.pdf (6930 kB) - 24.02.2014 09:42:58
Informace o posudku: OV4116_infPosudek.doc (43 kB) - 24.02.2014 10:02:46
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
11.04.2014
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV4116_inf1VP.doc (41 kB) - 14.04.2014 07:30:36
Zápis z 1. veřejného projednání: OV4116_zapis1VP.pdf (78 kB) - 26.05.2014 11:17:05
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
04.06.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4116_zaveryStan.pdf (222 kB) - 30.05.2014 08:15:21
Prodloužení stanoviska: OV4116_prodlouzeniStan.pdf (231 kB) - 25.02.2021 15:11:54
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: