Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1088
Název záměru: Rozšíření činnosti Kompostárny Chudeřice o třídění skleněného odpadu
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceBílinaChudeřice u Bíliny
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.07.2019 10:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
IČ oznamovatele: 42194920
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.06.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 10.07.2019
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru: ULK1088_oznameni.pdf (5177 kB) - 10.06.2019 09:13:53
Informace o oznámení: ULK1088_infOznam.zip (166 kB) - 10.06.2019 09:13:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.07.2019
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1088_zjistovaci.pdf (674 kB) - 22.07.2019 10:06:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: