Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK023
Název záměru: Výstavba větrných elektráren Podmílesy – Rusová
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovDomašínPodmilesy
Ústecký krajChomutovKryštofovy HamryRusová
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.02.2004 10:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Green Lines s.r.o., Jabloňová 3000, 106 00 Praha 10
IČ oznamovatele: 25023233
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ULK023_oznameni.doc (35 kB) - 21.10.2002 08:45:51
Informace o oznámení: ULK023_infOznam.doc (38 kB) - 21.10.2002 08:45:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ULK023_zjistovaci.zip (952 kB) - 25.11.2002 07:10:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK023_dokumentace.pdf (7849 kB) - 13.05.2003 09:32:44
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK023_infDokumentace.doc (29 kB) - 13.05.2003 06:33:01
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Horák Jan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK023_posudek.doc (418 kB) - 08.10.2003 08:20:19
Informace o posudku: ULK023_infPosudek.doc (24 kB) - 08.10.2003 08:20:19
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK023_inf1VP.doc (35 kB) - 13.11.2003 10:41:26
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK023_zapis1VP.doc (51 kB) - 11.12.2003 13:40:33
Informace o místě a času konání
2. veřejného projednání:
ULK023_inf2VP.doc (36 kB) - 13.11.2003 10:41:26
Zápis z 2. veřejného projednání: ULK023_zapis2VP.doc (61 kB) - 11.12.2003 13:40:34
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK023_zaveryStan.doc (106 kB) - 03.02.2004 10:38:16
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: