Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK997
Název záměru: Betonárna Obrnice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostObrniceObrnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.02.2017 08:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ARTECH s.r.o., Dušní 112/16, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 25024671
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 08.02.2017
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru: ULK997_oznameni.docx (4181 kB) - 18.01.2017 12:38:30
Informace o oznámení: ULK997_infOznam.doc (50 kB) - 18.01.2017 12:38:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.02.2017
Datum nabytí právní moci: 24.03.2017
Závěry zjišťovacího řízení: ULK997_zjistovaci.zip (1099 kB) - 21.02.2017 08:28:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: