Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK556
Název záměru: 3 VTE Skřipová
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryVrbiceSkřipová
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Oznamovatel: WINDENERGIE, s. r. o.
IČO oznamovatele: 26340381
Datum a čas posledních úprav: 01.02.2024 07:20
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.10.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 05.11.2020
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: KVK556_oznameni.pdf (18034 kB) - 02.10.2020 14:42:19
Informace o oznámení: KVK556_infOznam.pdf (137 kB) - 02.10.2020 14:42:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.11.2020
Závěry zjišťovacího řízení: KVK556_zjistovaci.pdf (179 kB) - 20.11.2020 09:34:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení: KVK556_infZjistovaci.zip (921 kB) - 20.11.2020 09:34:17
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bejček Vladimír Prof., RNDr., CSc.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
25.09.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 25.10.2023
Text dokumentace: KVK556_dokumentace.zip (33443 kB) - 28.03.2022 14:27:35
Text přepracované/doplněné dokumentace: KVK556_prepracovana.zip (60916 kB) - 22.09.2023 13:00:29
KVK556_prepracovana.pdf (146 kB) - 22.09.2023 13:07:19
Informace o dokumentaci: KVK556_infDokumentace.zip (193 kB) - 03.10.2023 09:37:32
Text vyhodnocení na Naturu 2000: KVK556_vyhodnoceniNaturaDokumentace.zip (17311 kB) - 03.10.2023 09:41:14
Vrácení dokumentace: KVK556_vraceni.pdf (176 kB) - 30.05.2022 12:18:08
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Láznička Vladimír Ing., Ph.D.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Ing. Vladimír Láznička, Ph.D.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: KVK556_posudek.pdf (2155 kB) - 01.02.2024 07:16:23
Informace o posudku:
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: KVK556_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (854 kB) - 01.02.2024 07:16:23
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
01.02.2024
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: KVK556_zaveryStan.pdf (226 kB) - 01.02.2024 07:20:13
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: