Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP274
Název záměru: Větrné elektrárny Václavice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecHrádek nad NisouVáclavice u Hrádku nad Nisou
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 15.03.2011 10:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ARTECH spol. s r.o.
IČ oznamovatele: 25024671
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.07.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru: MZP274_oznameni.pdf (4902 kB) - 20.07.2009 10:16:42
Informace o oznámení: MZP274_infOznam.pdf (110 kB) - 20.07.2009 10:16:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.09.2009
Závěry zjišťovacího řízení: MZP274_zjistovaci.pdf (191 kB) - 25.09.2009 07:40:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
31.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP274_dokumentace.zip (43772 kB) - 17.03.2010 18:32:54
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP274_infDokumentace.pdf (51 kB) - 22.03.2010 11:04:56
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Horníček Karel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.08.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP274_posudek.zip (1441 kB) - 12.08.2010 14:22:29
Informace o posudku: MZP274_infPosudek.pdf (82 kB) - 12.08.2010 14:22:29
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
09.03.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP274_zaveryStan.pdf (221 kB) - 15.03.2011 10:38:37
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: