Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Horníček Karel Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
45333/ENV/06; 99257/ENV/11; 90135/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
5563/883/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice:
Zaměstnavatel - mesto:
Zaměstnavatel - PSČ:
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Blešnovská 873
Bydliště - město: Praha 9
Bydliště - PSČ: 190 14
Bydliště - telefon: 727 949 274
Email: karel.hornicek@volny.cz
Poznámka: dopravní stavby, číštírny odpadních vod
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: