Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1012
Název záměru: Záložní zdroj Krč horkovodní soustavy Mělník - Praha
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKrč
Poznámka: poz.p.č. 2581/31 - areál Výtopny Krč
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 04.07.2005 13:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 7, 170 00 Praha 7
IČ oznamovatele: 45273600
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV1012_oznameni.doc (2479 kB) - 26.05.2003 15:06:09
Informace o oznámení: OV1012_infOznam.doc (49 kB) - 26.05.2003 15:06:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV1012_zjistovaci.doc (959 kB) - 21.08.2003 11:08:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV1012_dokumentace.zip (8257 kB) - 06.01.2005 10:56:29
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1012_infDokumentace.doc (54 kB) - 06.01.2005 10:56:30
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Horníček Karel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1012_posudek.doc (380 kB) - 28.04.2005 11:36:41
Informace o posudku: OV1012_infPosudek.doc (54 kB) - 28.04.2005 11:36:42
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV1012_inf1VP.doc (48 kB) - 03.05.2005 15:09:33
Zápis z 1. veřejného projednání: OV1012_zapis1VP.doc (97 kB) - 07.06.2005 14:50:42
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1012_zaveryStan.doc (142 kB) - 04.07.2005 12:40:43
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: