Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP222
Název záměru: Rekonstrukce energetiky ENERGY Ústí nad Labem, a. s.
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: MZP222_duvodyUkonceni.pdf (154 kB) - 14.12.2017 08:09:22
Zařazení: I/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemÚstí nad LabemStřekov
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 14.12.2017 08:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ENERGY Ústí nad Labem, a. s., Žukova 100, 400 03 Ústí nad Labem
IČ oznamovatele: 25540971
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru: MZP222_oznameni.zip (60535 kB) - 24.06.2008 09:47:08
Informace o oznámení: MZP222_infOznam.pdf (485 kB) - 24.06.2008 09:47:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP222_zjistovaci.pdf (4571 kB) - 09.09.2008 10:05:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýÚstí nad LabemKrajský úřad Ústeckého kraje
ÚsteckýÚstí nad LabemMagistrát města Ústí nad Labem
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: