Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP267
Název záměru: Výstavba VTE Špičák Varnsdorf (Větrný park Varnsdorf - Špičák)
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajDěčínVarnsdorfVarnsdorf
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 02.09.2011 14:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Větrné elektrárny Varnsdorf, a.s., Komenského 3280, 407 47 Varnsdorf
IČ oznamovatele: 28674154
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru: MZP267_oznameni.doc (2837 kB) - 21.11.2008 07:21:39
Informace o oznámení: MZP267_infOznam.doc (32 kB) - 21.11.2008 07:21:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.07.2009
Závěry zjišťovacího řízení: MZP267_zjistovaci.pdf (745 kB) - 30.07.2009 08:24:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP267_dokumentace.pdf (2520 kB) - 25.02.2010 18:59:55
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP267_infDokumentace.pdf (44 kB) - 25.02.2010 18:59:55
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Horák Jan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
23.12.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP267_posudek.zip (22673 kB) - 17.12.2010 15:32:11
Informace o posudku: MZP267_infPosudek.pdf (65 kB) - 17.12.2010 15:32:11
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
04.03.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP267_inf1VP.pdf (60 kB) - 28.02.2011 11:11:08
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP267_zapis1VP.pdf (103 kB) - 02.09.2011 13:40:32
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
08.09.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP267_zaveryStan.pdf (384 kB) - 02.09.2011 13:41:10
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Záměr byl původně uveden pod kódem ULK509.