Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK558
Název záměru: Větrný park Rusová
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovKryštofovy HamryDolina
Ústecký krajChomutovKryštofovy HamryPřísečnice
Ústecký krajChomutovKryštofovy HamryRusová
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Oznamovatel: Renergy Power s.r.o., Lipová-Hrochov 32, 798 45 Suchdol u Prostějova
IČO oznamovatele: 27680436
Datum a čas posledních úprav: 27.04.2018 07:53
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.06.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Novodomské rašeliniště - Kovářská
Dotčené EVL: Na loučkách
Text oznámení záměru: ULK558_oznameni.pdf (3805 kB) - 29.06.2009 05:03:06
Informace o oznámení: ULK558_infOznam.doc (34 kB) - 29.06.2009 05:03:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.08.2009
Závěry zjišťovacího řízení: ULK558_zjistovaci.pdf (366 kB) - 14.08.2009 07:58:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK558_infZjistovaci.doc (42 kB) - 14.02.2013 10:02:17
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bejček Vladimír Prof., RNDr., CSc.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
17.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK558_dokumentace.zip (53879 kB) - 13.04.2012 10:10:09
Text přepracované/doplněné dokumentace: ULK558_prepracovana.pdf (1796 kB) - 14.02.2013 10:20:37
Informace o dokumentaci: ULK558_infDokumentace.doc (43 kB) - 18.07.2012 09:02:55
Text vyhodnocení na Naturu 2000: ULK558_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (4827 kB) - 18.07.2012 09:09:25
Vrácení dokumentace: ULK558_vraceni.doc (72 kB) - 18.07.2012 09:04:26
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Cetl Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
31.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 03.07.2013
Text posudku: ULK558_posudek.pdf (24482 kB) - 30.05.2013 13:28:46
Informace o posudku: ULK558_infPosudek.doc (42 kB) - 30.05.2013 13:47:36
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
28.06.2013
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK558_inf1VP.doc (40 kB) - 28.06.2013 10:05:33
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK558_zapis1VP.doc (82 kB) - 17.07.2013 14:11:31
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
15.08.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ULK558_zaveryStan.doc (352 kB) - 14.08.2013 10:22:28
Prodloužení stanoviska: ULK558_prodlouzeniStan.pdf (182 kB) - 27.04.2018 07:53:11
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: