Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP232
Název záměru: Lisovna plastických hmot Krupka
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceKrupkaBohosudov
Ústecký krajTepliceKrupkaKrupka
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 30.10.2009 16:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DUROtherm Thermoforming Czechia s.r.o.
IČ oznamovatele: 25496948
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.08.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru: MZP232_oznameni.zip (5896 kB) - 08.08.2008 07:31:47
Informace o oznámení: MZP232_infOznam.PDF (106 kB) - 07.08.2008 07:54:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP232_zjistovaci.PDF (1144 kB) - 22.09.2008 07:47:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
05.05.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP232_dokumentace.zip (14034 kB) - 21.04.2009 14:46:18
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP232_infDokumentace.doc (55 kB) - 21.04.2009 14:46:18
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP232_posudek.pdf (1446 kB) - 10.08.2009 07:46:55
Informace o posudku: MZP232_infPosudek.doc (56 kB) - 10.08.2009 07:46:55
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
21.09.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP232_inf1VP.doc (43 kB) - 15.09.2009 08:48:42
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP232_zapis1VP.doc (73 kB) - 30.10.2009 16:26:10
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP232_zaveryStan.pdf (684 kB) - 30.10.2009 16:27:00
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: