Záměry na území ČR
Kód záměru: STC825
Název záměru: Obchodní centrum LIDL Poděbrady
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: STC825_duvodyUkonceni.pdf (382 kB) - 05.01.2018 14:09:19
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkPoděbradyPoděbrady
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.01.2018 14:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 26178541
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.03.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru: STC825_oznameni.zip (9137 kB) - 05.03.2008 08:51:06
Informace o oznámení: STC825_infOznam.doc (82 kB) - 05.03.2008 08:46:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.05.2008
Závěry zjišťovacího řízení: STC825_zjistovaci.doc (128 kB) - 12.05.2008 08:34:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: