Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK713
Název záměru: Revitalizace rašelinišť v Krušných horách - Velké tetřeví tokaniště - 1. etapa
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: ULK713_duvodyUkonceni.pdf (65 kB) - 12.02.2018 09:45:35
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceMoldavaNové Město u Mikulova
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Oznamovatel: Daphne ČR - institut aplikované ekologie, Husova 45, 370 05 České Budějovice
IČO oznamovatele: 26648881
Datum a čas posledních úprav: 12.02.2018 09:45
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.03.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bejček Vladimír Prof., RNDr., CSc.
Dotčené ptačí oblasti: Východní Krušné hory
Dotčené EVL: V hladomoří
Text oznámení záměru: ULK713_oznameni.pdf (4801 kB) - 01.03.2011 14:48:49
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: ULK713_infOznam.doc (39 kB) - 10.03.2011 09:15:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.07.2011
Závěry zjišťovacího řízení: ULK713_zjistovaci.pdf (2523 kB) - 13.07.2011 11:35:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: