Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4226
Název záměru: Výrobní hala WITTE Automotive na díly pro BMW, Accolade průmyslový park Ostrov South
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajKarlovy VaryOstrovOstrov nad Ohří
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Oznamovatel: Accolade s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 – Karlín
IČO oznamovatele: 27851371
Datum a čas posledních úprav: 29.12.2023 09:30
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.10.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 26.11.2023
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bejček Vladimír Prof., RNDr., CSc.
Dotčené ptačí oblasti: Doupovské hory
Dotčené EVL: Doupovské hory
Text oznámení záměru: OV4226_oznameni.zip (61611 kB) - 23.10.2023 09:11:03
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OV4226_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (5389 kB) - 23.10.2023 09:11:23
Informace o oznámení: OV4226_infOznam.pdf (165 kB) - 24.10.2023 13:56:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.01.2024
Závěry zjišťovacího řízení: OV4226_zjistovaci.pdf (348 kB) - 29.12.2023 09:30:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: