Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK768
Název záměru: Rozšíření kontejnerového terminálu Horní Moštěnice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovHorní MoštěniceHorní Moštěnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.06.2016 15:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o., Žerotínova 1132/34, 130 00 Praha 3
IČ oznamovatele: 45273081
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 14.06.2016
Zpracovatel oznámení: Calábek Aleš Ing., MBA
Text oznámení záměru: OLK768_oznameni.zip (11279 kB) - 25.05.2016 14:45:34
Informace o oznámení: OLK768_infOznam.doc (49 kB) - 25.05.2016 14:45:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.06.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OLK768_zjistovaci.pdf (615 kB) - 20.06.2016 15:34:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: