Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1059
Název záměru: Větrný park Leskovec
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálLeskovec nad MoravicíLeskovec nad Moravicí
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.06.2009 10:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VENTUREAL s.r.o., Vídeňská 121, 619 00 Brno
IČ oznamovatele: 26268868
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.04.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Jeseníky
Libavá
Dotčené EVL: Jakartovice
Lom u Marburku
Moravice
Štola Jakartovice II
Text oznámení záměru: MSK1059_oznameni.pdf (3281 kB) - 01.04.2008 06:55:43
Informace o oznámení: MSK1059_infOznam.DOC (126 kB) - 01.04.2008 06:57:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.04.2008
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1059_zjistovaci.rtf (335 kB) - 13.05.2008 12:08:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Götthans Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK1059_dokumentace.pdf (7305 kB) - 18.09.2008 07:02:29
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK1059_infDokumentace.rtf (298 kB) - 18.09.2008 07:02:30
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Calábek Aleš Ing., MBA
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.02.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK1059_posudek.pdf (487 kB) - 13.02.2009 11:00:59
Informace o posudku: MSK1059_infPosudek.doc (88 kB) - 13.02.2009 11:00:59
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: MSK1059_vyhodnoceniNaturaPosudek.doc (741 kB) - 13.02.2009 11:02:02
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
13.03.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK1059_inf1VP.doc (93 kB) - 12.03.2009 13:38:17
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK1059_zapis1VP.doc (49 kB) - 30.03.2009 15:16:35
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MSK1059_zaveryStan.doc (320 kB) - 25.06.2009 09:04:28
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Platnost stanoviska prodloužena do 18.5.2016