Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1714
Název záměru: Resort Sázava Parkland, Kácov
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.8
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraKácovKácov
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.01.2014 13:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Sázava Parkland, a.s., Táborská 27/63, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ oznamovatele: 28414152
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.12.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 23.12.2013
Zpracovatel oznámení: Calábek Aleš Ing., MBA
Text oznámení záměru: STC1714_oznameni.zip (13892 kB) - 26.11.2013 15:37:24
Informace o oznámení: STC1714_infOznam.doc (79 kB) - 03.12.2013 07:24:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2014
Závěry zjišťovacího řízení: STC1714_zjistovaci.doc (150 kB) - 08.01.2014 13:35:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1714_infZjistovaci.doc (64 kB) - 08.01.2014 13:35:07
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: