Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1610
Název záměru: Obchodní centrum Slaný
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoSlanýSlaný
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.05.2016 12:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: IMMO Slaný, Plaská 622/3, 150 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 28146387
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.12.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 08.01.2013
Zpracovatel oznámení: Beran Pavel Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC1610_oznameni.zip (68557 kB) - 12.12.2012 13:32:24
Informace o oznámení: STC1610_infOznam.doc (71 kB) - 17.01.2013 10:50:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.01.2013
Závěry zjišťovacího řízení: STC1610_zjistovaci.zip (1468 kB) - 17.01.2013 10:52:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1610_infZjistovaci.doc (61 kB) - 17.01.2013 10:52:06
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKladnoMěstský úřad Slaný
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Beran Pavel Ing., Ph.D.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.07.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 11.08.2013
Text dokumentace: STC1610_dokumentace.zip (70161 kB) - 10.07.2013 10:42:39
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1610_infDokumentace.doc (89 kB) - 12.07.2013 09:04:38
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Calábek Aleš Ing., MBA
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
26.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 27.12.2013
Text posudku: STC1610_posudek.pdf (608 kB) - 25.11.2013 13:45:04
Informace o posudku: STC1610_infPosudek.doc (66 kB) - 25.11.2013 13:45:55
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
05.12.2013
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1610_inf1VP.doc (56 kB) - 09.12.2013 14:54:39
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1610_zapis1VP.doc (148 kB) - 20.01.2014 13:41:21
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
10.06.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: STC1610_zaveryStan.zip (94 kB) - 02.05.2016 12:57:37
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKladnoMěstský úřad Slaný
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: