Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Beran Pavel Ing., Ph.D.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
35967/ENV/06; 41768/ENV/11; 49287/ENV/16; MZP/2021/710/4948
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
16664/4517/OEP/92
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Ing. Pavel Beran, Ph.D - Rustical B
Zaměstnavatel - ulice: Holubí 1238/7
Zaměstnavatel - mesto: Praha 6 - Suchdol
Zaměstnavatel - PSČ: 165 00
Zaměstnavatel - telefon: 776 126 579
Bydliště - ulice: Holubí 1238/7
Bydliště - město: Praha 6
Bydliště - PSČ: 165 00
Bydliště - telefon: 776 126 579
Email: rustical@volny.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: