Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1012
Název záměru: Rezidenční park Na Vackově, 5. etapa (zóna C1, C2 a E), Praha 3, k. ú. Žižkov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaŽižkov
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 20.10.2017 11:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Metrostav Vackov, a.s., Zenklova 2245/29, 180 00 Praha 8 - Libeň (od fáze dokumentace je adresa oznamovatele: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8)
IČ oznamovatele: 25641182
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 04.08.2016
Zpracovatel oznámení: Beran Pavel Ing., Ph.D.
Text oznámení záměru: PHA1012_oznameni.zip (82287 kB) - 15.07.2016 14:54:06
Informace o oznámení: PHA1012_infOznam.pdf (796 kB) - 15.07.2016 14:54:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.11.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1012_zjistovaci.zip (2500 kB) - 01.11.2016 12:30:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 3
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Jareš Radek Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
15.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 18.04.2017
Text dokumentace: PHA1012_dokumentace.zip (96581 kB) - 15.03.2017 15:09:08
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA1012_infDokumentace.pdf (297 kB) - 15.03.2017 15:09:08
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
31.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 30.08.2017
Text posudku: PHA1012_posudek.zip (8818 kB) - 31.07.2017 16:41:34
Informace o posudku: PHA1012_infPosudek.pdf (321 kB) - 31.07.2017 16:41:34
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
20.10.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA1012_zaveryStan.zip (2950 kB) - 20.10.2017 11:48:23
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 3
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: od fáze dokumentace je adresa oznamovatele: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8