Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM362
Název záměru: Větrné elektrárny Stálky
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoStálkyStálky
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.03.2008 08:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Sileka, spol. s.r.o., náměstí Republiky 899/18, 669 02 Znojmo
IČ oznamovatele: 27683010
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Obst Petr RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHM362_oznameni.pdf (3638 kB) - 17.01.2007 15:25:06
Informace o oznámení: JHM362_infOznam.doc (57 kB) - 17.01.2007 15:25:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHM362_zjistovaci.doc (72 kB) - 20.02.2007 10:50:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obst Petr RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM362_dokumentace.pdf (3896 kB) - 19.07.2007 07:18:45
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM362_infDokumentace.doc (48 kB) - 19.07.2007 07:18:45
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Calábek Aleš Ing., MBA
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
04.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM362_posudek.doc (469 kB) - 03.01.2008 17:18:23
Informace o posudku: JHM362_infPosudek.doc (56 kB) - 03.01.2008 17:17:19
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
22.01.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM362_inf1VP.doc (52 kB) - 22.01.2008 13:23:07
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM362_zapis1VP.doc (127 kB) - 11.02.2008 16:08:52
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
11.03.2008
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: JHM362_zaveryStan.doc (132 kB) - 11.03.2008 08:37:40
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýZnojmoÚřad městyse Vranov nad Dyjí
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: