Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK403
Název záměru: Větrné elektrárny Huzová - Arnoltice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OLK403_duvodyUkonceni.pdf (493 kB) - 29.01.2018 16:52:14
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucHuzováArnoltice u Huzové
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.01.2018 16:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Automobilový Opravárenský Závod Šibeník, a.s., Na Šibeníku 154/3, 779 00 Olomouc
IČ oznamovatele: 47677708
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Calábek Aleš Ing., MBA
Text oznámení záměru: OLK403_oznameni.doc (5543 kB) - 02.07.2008 13:38:55
Informace o oznámení: OLK403_infOznam.doc (49 kB) - 02.07.2008 13:38:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.08.2008
Závěry zjišťovacího řízení: OLK403_zjistovaci.doc (160 kB) - 04.08.2008 11:10:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Dokumentace nebyla předložena