Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK351
Název záměru: Větrný park Jívová
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucJívováJívová
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.08.2021 10:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VENTUREAL s.r.o., Vídeňská 121, 619 00 Brno
IČ oznamovatele: 26268868
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.12.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Libavá
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OLK351_oznameni.pdf (349 kB) - 14.12.2007 14:14:11
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OLK351_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (919 kB) - 14.12.2007 14:15:14
Informace o oznámení: OLK351_infOznam.doc (47 kB) - 14.12.2007 14:14:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OLK351_zjistovaci.doc (118 kB) - 22.01.2008 08:59:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Calábek Aleš Ing., MBA
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
15.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OLK351_dokumentace.zip (11211 kB) - 21.04.2009 13:21:22
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK351_infDokumentace.doc (43 kB) - 11.09.2008 13:05:07
Text vyhodnocení na Naturu 2000: OLK351_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (919 kB) - 11.09.2008 13:05:08
Vrácení dokumentace: OLK351_vraceni.doc (33 kB) - 05.01.2009 11:03:54
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Götthans Petr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK351_posudek.pdf (989 kB) - 25.06.2009 13:31:01
Informace o posudku: OLK351_infPosudek.doc (43 kB) - 25.06.2009 13:31:02
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
17.07.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OLK351_inf1VP.doc (45 kB) - 16.07.2009 10:23:30
Zápis z 1. veřejného projednání: OLK351_zapis1VP.doc (90 kB) - 17.08.2009 11:36:55
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OLK351_zaveryStan.zip (1003 kB) - 24.08.2016 09:19:32
Prodloužení stanoviska: OLK351_prodlouzeniStan.zip (723 kB) - 11.08.2021 10:51:32
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Platnost stanoviska byla prodloužena vyjádřením Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j.: KUOK 89121/2011 ze dne 4. 8. 2011 o 5 let, tedy do dne 19. 8. 2016 a následně vyjádřením čj.: KUOK 78168/2016 ze dne 29. 7. 2016 o dalších 5 let, tj. do dne 19. 8. 2021.