Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK710
Název záměru: Revitalizace území, výstavba senior hřiště a parkové úpravy, k.ú. Klášterní Hradisko
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucOlomoucKlášterní Hradisko
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.08.2015 09:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TOFIPURE s.r.o., Krapkova 1159/3, Olomouc - Nová Ulice
IČ oznamovatele: 29386764
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Calábek Aleš Ing., MBA
Text oznámení záměru: OLK710_oznameni.zip (4541 kB) - 05.08.2015 09:40:49
Informace o oznámení: OLK710_infOznam.docx (27 kB) - 10.09.2014 14:39:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.10.2014
Závěry zjišťovacího řízení: OLK710_zjistovaci.docx (41 kB) - 16.10.2014 08:44:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: