Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK575
Název záměru: Obalovna živičných směsí Hulín typ Benninghoven TBA 3000 U-C
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížHulínHulín
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.07.2012 14:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Boula IPK s.r.o.
IČ oznamovatele: 28035461
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.07.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: ZLK575_oznameni.zip (5093 kB) - 21.07.2011 06:46:23
Informace o oznámení: ZLK575_infOznam.pdf (109 kB) - 22.07.2011 05:44:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.08.2011
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK575_zjistovaci.pdf (152 kB) - 24.08.2011 08:46:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýKroměřížMěstský úřad Hulín
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kadlecová Zuzana RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
06.01.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK575_dokumentace.zip (20056 kB) - 06.01.2012 10:34:23
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK575_infDokumentace.pdf (99 kB) - 06.01.2012 10:34:31
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Calábek Aleš Ing., MBA
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ZLK575_posudek.pdf (401 kB) - 13.04.2012 11:00:01
Informace o posudku: ZLK575_infPosudek.pdf (240 kB) - 13.04.2012 11:00:01
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
26.04.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ZLK575_inf1VP.pdf (233 kB) - 04.06.2012 06:25:51
Zápis z 1. veřejného projednání: ZLK575_zapis1VP.pdf (5047 kB) - 04.06.2012 06:25:51
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
09.07.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ZLK575_zaveryStan.rar (1255 kB) - 09.07.2012 13:33:18
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: